Tiedekuntahallitus

Tiedekuntahallitus

Tiedekuntahallitus on yliopistolain mukainen tiedekunnan monijäseninen toimielin. Tiedekuntahallituksen toimikausi on neljä vuotta, lukuun ottamatta opiskelijaedustajia, joiden toimikausi on kaksi vuotta.
Valittavan tiedekuntahallituksen ja eri ryhmiin kuuluvien jäsenten määrästä päättää edellinen tiedekuntahallitus.


Tiedekuntahallituksen kokoonpano voi määräytyä seuraavasti:
(a) yhdeksän (9) jäsentä ja yhtä monta varajäsentä sekä yhdestä kolmeen (1–3) ulkopuolista jäsentä. Yliopistolain 15 §:n 2 momentissa mainittujen yliopistoyhteisön ryhmien edustajia valitaan jokaisesta ryhmästä kolme (3); tai
(b) kuusi (6) jäsentä ja yhtä monta varajäsentä sekä yhdestä kolmeen (1–3) ulkopuolista jäsentä. Tällöin kustakin yliopistoyhteisön ryhmästä valitaan kaksi (2) edustajaa; tai
(c) kolme (3) jäsentä ja yhtä monta varajäsentä sekä yhdestä kolmeen (1–3) ulkopuolista jäsentä. Tällöin kustakin yliopistoyhteisön ryhmästä valitaan yksi (1) edustaja.


Tiedekuntahallituksen muut kuin opiskelija- ja ulkopuoliset jäsenet valitaan vaaleilla siten kuin vaalijohtosäännössä määrätään. Oulun yliopiston ylioppilaskunta valitsee tiedekuntahallituksen opiskelijajäsenet.
Tiedekuntahallituksen ulkopuoliset jäsenet nimeää rehtori tiedekuntahallitukseen valittujen yliopiston sisäisten jäsenten esityksestä. Ulkopuolisen jäsenen tulee olla korkeakoulututkinnon suorittanut, Oulun yliopistoyhteisön ulkopuolelta tuleva henkilö, jolla on asiantuntemusta tiede- kunnan vahvuusaloilta.


Mikäli dekaaniksi valitaan henkilö, joka ei ole vaaleissa valitun tiedekuntahallituksen jäsen, tiede- kuntahallituksen jäsenmäärä kasvaa yhdellä. Koulutusdekaanilla on tiedekuntahallituksessa puhe- ja läsnäolo-oikeus. Tiedekuntahallituksen puheenjohtajana toimii dekaani.


Tiedekuntahallituksen tehtävänä on tukea tiedekunnan johtoa seuraavissa asioissa:
1) tiedekunnan toimenpideohjelman valmistelu ja toteuttaminen;
2) tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelman sekä henkilöstösuunnitelman valmistelu;
3) tiedekunnan toiminnan ja talouden seuranta; ja
4) tiedekunnan asioiden tiedottaminen henkilöstölle sekä opiskelijoille.    
(Oulun yliopiston johtosääntö 1.1.2016, §8)

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun tiedekuntahallituksen varsinaiset jäsenet:
Petri Sahlström, dekaani, puheenjohtaja
Vesa Puhakka, professori
Antti Kauppila, suunnittelija
Aleksi Poropudas, kauppatiet. yo.
Sari Heinonen, CEO
Antti Hietala, Senior Partner
Erno Tornikoski, professori

Tiedekuntahallituksen varajäsenet:
Janne Järvinen, professori
Jouni Juntunen, yliopistotutkija
Sonja Mehtälä, kauppatiet. yo.

Muut:
Jukka Maamäki, hallintopäällikkö
Pauliina Ulkuniemi, professori, koulutusdekaani
Vuokko Iinatti, koulutuspäällikkö
Pasi Karjalainen, controller

 

(Lähde: Oulun yliopiston johtosääntö)

Viimeksi päivitetty: 19.12.2016