Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusryhmä

Oulun yliopiston humanistisen tiedekunnan, kasvatustieteiden tiedekunnan ja kauppakorkeakoulun edustajat muodostavat yhteisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusryhmän.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusryhmän puheenjohtaja on yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan jäsen. Ryhmän tehtävänä on edistää ja seurata yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan kirjattujen toimenpiteiden toteutumista tiedekunnissa. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusryhmät tiedottavat ja raportoivat toiminnastaan vuosittain tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnalle. Ryhmän tehtävänä on myös olla yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiain yhteistyöfoorumi tiedekunnissa.

Viimeksi päivitetty: 15.7.2016