Kauppatieteiden sivuaineopinnot

A633707 Kauppatieteiden sivuaineopinnot, perusopinnot 25 op

Kaikille avoin, ei hakua (erillistä opinto-oikeutta ei vaadita), ilmoittaudu suoraan yksittäisille opintojaksoille WebOodissa. 

Kauppatieteiden perusopintotasoinen sivuainepaketti on vapaasti Oulun yliopiston tutkinto-opiskelijoiden suoritettavissa. Sivuaineopiskelijat voivat osallistua alla mainituille opintojaksoille ilmoittautumalla WebOodissa suoraan yksittäisille opintojaksoille. Opinnot järjestetään yhteistyössä avoimen yliopiston kanssa ja pääasiassa iltaisin. Huom. Vapaa sivuaineoikeus ei koske vastaavia päiväopetuksen kursseja, eli tarkista ilmoittautuessasi että kurssin tiedoissa näkyy merkintä sivuaineopiskelijoista. Oulun yliopiston tutkinto-opiskelijat eivät maksa osallistumisestaan avoimen yliopiston maksua.

 • 724103P Strateginen johtaminen (sivuaineop. ja avoin yo), 5 op (periodi 2)
 • 724105P Johdon laskentatoimi (sivuaineop. ja avoin yo), 5 op (periodi 4)
 • 724106P Markkinoinnin perusteet (sivuaineop. ja avoin yo), 5 op (periodi 1)
 • 724109P Investointipäätökset (sivuaineop. ja avoin yo), 5 op (periodi 3)
 • 724110P Taloustieteen perusteet (sivuaineop. ja avoin yo), 5 op (periodi 3)

A633708 Kauppatieteiden sivuaineopinnot, aineopinnot 35 op

Haku kokonaisuuteen WebOodissa ma 8.5. klo 8.30 - pe 12.5.2017 klo 16.00. Aloituspaikkoja 20. Aineopintokokonaisuuteen voi hakeutua opiskelija, jolla on vastaava perusopintokokonaisuus suoritettuna vähintään arvosanalla ”hyvä” (3).

Sivuaineopinto-oikeus Kauppatieteiden aineopintoihin haetaan ja myönnetään WebOodin kautta ja paikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Myös varasijoille voi ilmoittautua. Opiskelija voi hakea opinto-oikeutta vain yhteen kokonaisuuteen ja opinto-oikeus on voimassa kaksi lukuvuotta. Sivuaineopintojen suorittamista suositellaan kuitenkin yhden lukuvuoden aikana. Hakijat saavat tiedon hyväksytyksi tai hylätyksi tulemisesta sähköpostilla. Sivuaineoikeus tulee myöhemmin näkyviin myös WebOodiin opiskelijan henkilökohtaisiin opinto-oikeustietoihin.

Seuraavista opintojaksoista valitaan joko viisi opintojaksoa ja seminaari, tai seitsemän opintojaksoa:

 • 724050A Kauppatieteiden seminaari, 10 op

Kansainvälisen liiketoiminnan johtaminen:

 • 724201A Internationalization, 5 op
 • 724202A Managing Multinationals, 5 op

Laskentatoimi:

 • 724203A Tilinpäätösanalyysi, 5 op
 • 724204A Management Control, 5 op

Markkinointi:

 • 724205A Jakelukanavat ja kaupan ketjuliiketoiminta, 5 op
 • 724206A Strategic Marketing Management, 5 op

Rahoitus:

 • 724207A Rahoituspäätökset, 5 op
 • 724208A Portfolio Theory, 5 op

Taloustiede:

 • 724209A Rahatalous, 5 op
 • 724210A Global Economics, 5 op
   

Kauppatieteiden sivuaineiden opinto-opas WebOodissa

 

 

Viimeksi päivitetty: 18.7.2017