Sivuaineopinnot

Sivuaineopinnot Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijoille

Kauppakorkeakoulun opiskelijoilla on mahdollista sisällyttää tutkintoonsa esimerkiksi seuraavia sivuainekokonaisuuksia:

Yritysjuridiikan perusopinnot 25-29 op

- Yritysjuridiikan_sivuaineinfo_27_8_2015 (pdf)

Ks. Kauppakorkeakoulun opinto-opas 2015-2017, s. 66-68. Perusopintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

724611P Markkinointioikeus 5 op
724612P Työoikeus, 5 op
724613P Vero-oikeus I, 5 op
724614P Vero-oikeus II, 5 op

Lisäksi opiskelijan tulee valinta yksi opintojakso alla mainituista yritysjuridiikan aineopinnoista:  

721613A Arvonlisäverotus ja kulutusverotus 7 op
721618A Finanssioikeus 9 op
721619A Hallinto-oikeus 9 op
721620A Immateriaalioikeus 7 op
721621A Esineoikeus 9 op
721622A Siviilioikeus 7 op
721623A Eurooppaoikeus 5 op


Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot 25 op

- Ks. Kauppakorkeakoulun opinto-opas 2015-2017, s. 68-72. Kielisivuaine koostuu vapaavalintaisista kieliopinnoista (ks. opinto-oppaan taulukko, s. 70-72). Opiskelijalla on mahdollisuus koota kieli- ja viestintäkoulutuksen kurssivalikoimasta juuri omiin tarpeisiin sopiva eri kielten ja viestinnän opintojen yhdistelmä. Kursseilla tarjotaan mahdollisuuksia kehittää monipuolisia työelämässä tarvittavia viestintä- ja kulttuuritaitoja.

- Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) (pdf)


Co-op Network Studies (osuustoiminta ja yhteisötalous) 25 op

- Tätä sivuainetta koordinoi Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti.

- Osuustoiminnan ja yhteisötalouden verkko-opinnot.

CNS-P1, Osuustoiminnan arvot ja periaatteet I, 5 op
CNS-P2, Osuuskuntaoikeus I, 5 op
CNS-P3, Osuustoiminta eri yritysmuodoissa I 5 op
CNS-P4, Osuuskuntien liiketoiminta 5 op
CNS-P5, Osuuskunnat ja kestävä kehitys 5 op


Yrittäjyys (Entrepreneurship) 25 op

- Yrittäjyyden sivuainepaketti on vapaasti Oulun yliopiston tutkinto-opiskelijoiden suoritettavissa. Sivuaineopiskelijat voivat osallistua opintojaksoille ilmoittautumalla WebOodissa suoraan yksittäiselle opintojaksolle.

- Yrittäjyyden sivuaine (Entrepreneurship) 25 op (pdf)

- Yrittäjyyden sivuaineen kurssikuvaukset

724811P Entrepreneuring for Tomorrow
724812P Building Change Through Entrepreneurship
724813P Entrepreneurship in Action
724814P Introduction to Business Development
724815P Entrepreneurial Assignment
724816P Building Business Through Creativity and Collaboration

Tuotantotalouden sivuaine 25 op

- Tuotantotalouden sivuaine 25 op (pdf)

- Kauppakorkeakoulun opiskelijoilta ei vaadita alla luetelluille kursseille sivuaineopinto-oikeutta. Ilmoittautuminen kursseille suoraan WebOodin kautta:

555225P Tuotantotalouden peruskurssi
555242A Product development
555264P Työhyvinvoinnin ja työelämän hallinta
555285A Projektinhallinnan peruskurssi
555286A Prosessi-ja laatujohtaminen
 

Matematiikka ja tilastotiede 25 op

- Tätä sivuainetta koordinoi Matemaattisten tieteiden laitos. Opintokokonaisuus koostuu pakollisista opintojaksoista (15 op) sekä vapaasti valittavista matematiikan ja tilastotieteen kursseista (10 op).

-Kokonaisuus on tarkoitettu niille KTK-ohjelman opiskelijoille, joilla pääaineena on Kauppatieteet. Muiden pääaineiden opiskelijat voivat tarkistaa oman tutkintorakenteen mukaisen sivuainekonaisuuden Matemaattisten tieteiden laitokselta.

- Matematiikka ja tilastotiede (pdf), päivitetty 31.10.2016


Matkailun perusopinnot 25-28 op

- Tätä sivuainetta koordinoi Oulun yliopiston maantieteen laitos. Matkailun sivuainekokonaisuus (28 op), "M28", opintokokonaisuus painottuu luontoon, kulttuuriin ja pohjoisuuteen sekä alueelliseen suunnitteluun ja kehittämiseen. Sivuainekokonaisuus antaa hyvät valmiudet jatkaa matkailualan opintoja joko maantieteen syväntien opintojen Matkailumaantieteen moduulissa tai vaikkapa Matkailualan verkostoyliopiston aineopinnoissa.

- Matkailun perusopinnot 28 op (pdf)


Kasvastustieteden tiedekunnan sivuaineet 25 op

- Kasvastustieteiden tiedekunnan sivuaineet 25 op


Humanistisen tiedekunnan sivuaineet 25 op

- Humanistisen tiedekunnan sivuaineet 25 op (pdf)

 

Lisäksi muiden tiedekuntien järjestämien sivuaineopintojen kuvaukset löytyvät kyseisten tiedekuntien opinto-oppaista.

Viimeksi päivitetty: 31.8.2017