Siirtohaku

Opiskeluoikeus kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin koulutusohjelmaan voidaan myöntää perustellusta hakemuksesta henkilölle, jolla on voimassa oleva kandidaatin tutkinnon opinto-oikeus suomalaisessa yliopistossa. Toisin sanoen, hakea voi vain, mikäli kandidaatin tutkinnon suorittaminen on kesken.

Siirtohaku on tarkoitettu alanvaihtoa hakeville henkilöille. Tästä johtuen henkilö, jolla on voimassaoleva kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnon suoritusoikeus Oulun yliopistossa tai muussa yliopistossa Suomessa, ei voi hakea tässä valinnassa.

Hakeminen

Siirtoa haetaan sähköisellä yhteihaussa osoitteessa opintopolku.fi

  • Hakuaika: 2.-16.5.2017 (klo 15:00)
  • Hakukohteen nimi: Kauppatieteet, kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri (siirtohaku)
  • Haun nimi: Siirtohaku
  • Aloituspaikat: 5 
  • Valintaperusteet 2017

Aiempien opintojen hyväksilukemisesta

Hakijan tulee huomioida, että toisessa tiedekunnassa tai korkeakoulussa suoritettuja opinnäytetöitä ei voida hyväksilukea opintoihin kauppakorkeakoulussa. Hyväksilukea voidaan pääsääntöisesti ainostaan sellaisia yliopistotasoisia opintoja, jotka tutkintovaatimusten puitteissa vastaavat Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun opintojaksoja. Tietty osa tutkinto-opinnoista on aina suoritettava Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa. Tarkemmat tiedot hyväksilukemisen periaatteista löytyy kauppakorkeakoulun opinto-oppaasta (luku 3.5).

Kauppatieteiden kandidaatin tutkintorakenne-kaavion löydät täältä.

Viimeksi päivitetty: 11.5.2017