Nordplus (Norek)

Norek on Nordplus-ohjelman alainen verkosto kauppatieteellisen alan vaihto-opinnoille Pohjoismaissa. Muiden tiedekuntien opiskelijat eivät voi hakea kauppakorkeakoulun Norek-paikkoja.

Voidakseen tulla valituksi vaihto-ohjelmaan on opiskelijan pääaineopintojen keskiarvon oltava vähintään 3.00  (hyvät tiedot).  Opiskelijalta vaaditaan lisäksi riittävää kielitaitoa: yleensä vaaditaan vähintään B2-taso englanninkielessä tai B1-taso muissa kielissä. Kohdekorkeakoulujen vaatimukset esimerkiksi kielitaidon suhteen vaihtelevat, joten tarkat vaatimukset tulee aina tarkistaa kohdeyliopiston nettisivuilta. Useimmat kohteet vaativat todistuksen kielitaidosta, kielitodistuksia voi tilata esimerkiksi Oulun yliopiston kieli- ja viestintäpalveluista.

Haku on kerran vuodessa, keväällä: Haku oli auki ke 15.2. - ma 6.3.2017. Huom. Vaihtopaikkoja on rajoitetusti, suosituimpiin korkeakouluihin ei suuren kysynnän vuoksi välttämättä pääse vaihtoon Norek-verkoston kautta.

Täytä hakemus SoleMovessa ja listaa siihen 2-4 kohdeyliopistoa. Liitteeksi lataa opintosuoritusotteesi sekä alustava, vapaamuotoinen opintosuunnitelma.

----------------------------------------------------------

Norek is a part of the Nordplus programme and is it aimed to help student exchange between business schools in the Nordic countries. To get accepted into the exchange programme, student's grade average in major studies must be at least 3.00 (good). In addition, student's language skills must be sufficient: usually at least B2 level in English language or B1 in other languages is required. Universities' requirements for exchange students vary, so please check the requirements on the host university's website. For example, most universities require a proof of language skills, one possible source of obtaining a language certificate would be the University's Language and Communication services.

Application round is open once a year, on the spring term: The application round was open from Wed 15.2. to Mon 6.3.2017. Note: Only limited amount of exhange opportunities are available and the most popular partners would possibly not accept any Norek applicants. 

Fill in the application in SoleMove and list 2-4 host universities in your application. Attach your transcript of records and a preliminary, free-form study plan to your application.

----------------------------------------------------------

Norek-vaihtokohteet / Norek partner universities

HUOM: Norek-apurahoja jakava organisaatio ei tällä hetkellä toimi toivotulla tavalla, minkä vuoksi apurahan saaminen voi viivästyä. Apurahapäätös saattaa tulla vasta juuri ennen vaihtokauden alkua.

NOTE: Due to the current grant policy of the Norek organization there is a risk that the grants will be delayed until the near beginning of the Norek exchange period.

Tanska/Denmark:
Aalborg Universitet DK ALBORG01 Aalborg University, DK Denmark (2 paikkaa syksylle. Huom. tänne tulee hakijat nominoida 15.3. mennessä ja valittujen on haettava 1.4. mennessä)
University of Southern Denmark, Odense DK ODENSE01 University of Southern Denmark, Odense, DK Denmark (tänne myös Erasmus+ sopimus; vahvistamatta 15.2. ottaako vastaan Norekilla)

Ruotsi/Sweden:
Göteborgs Universitet S GOTEBOR01 University of Gothenburg, SE Sweden (1 paikka)
Linköpings Universitet S LINKOPI01 Linköping University, SE Sweden (1 paikka syksylle ja 1 keväälle, tai 1 koko vuosi)
Handelshöskolan vid Umeå Universitet S UMEA01 Umeå University, SE Sweden (tänne myös Erasmus+ sopimus; vahvistamatta 15.2. ottaako vastaan Norekilla)
Stockholm Business School Stockholm University S STOCKHO01 Stockholm University, SE Sweden (5 paikkaa)

Islanti/Iceland:
Háskóli Íslands (University of Iceland) IS REYKJAV01 University of Iceland, IS Iceland ( vahvistamatta 15.2. ottaako vastaan)
Reykjavik University IS REYKJAV05 Reykjavík University, IS Iceland University (2 paikkaa: 1 syksylle, 1 keväälle)

Norja/Norway:
Handelshøyskolen BI N SANDVIK02 BI Norwegian School of Management, NO Norway University (2 paikkaa)
Norges Handelshøyskole N BERGEN02 Norwegian School of Economics and Business Administration, NO Norway University (vahvistamatta 15.2. ottaako vastaan)

 

Viimeksi päivitetty: 24.4.2017