Kypsyysnäytteen kirjoittaminen

Sekä kandidaatin että pro gradu -tutkielman yhteydessä kirjoitetaan kypsyysnäyte. Kypsyysnäyte kirjoitetaan koulusivistyskielellä. Jos opiskelijan koulusivistyskieli on muu kuin suomi (esim. ruotsi), olethan yhteydessä opintohallintoon ennen kypsyysnäytteeseen ilmoittautumista (study.business(at)oulu.fi).

Kypsyysnäyte kirjoitetaan yliopistotentin yhteydessä ja siihen ilmoittaudutaan yliopistotentin ohjeiden mukaisesti. Opiskelijan tulee aina sopia kypsyysnäytteen suorittamisesta etukäteen ohjaajan kanssa. Ilmoittautuessasi valmistaudu kirjoittamaan kypsyysnäytteen koodi (721010A kandidaatin tutkinto ja 721010S maisterin tutkinto), tutkielmasi nimi, tutkielman ohjaajan nimi, seminaarin suoritusajankohta (esim. kevät 2017) ja tieto siitä, onko mahdollisessa aiemmassa tutkinnossa suoritettu suomenkielinen kypsyysnäyte, joka on käynyt kielentarkastuksessa.

Maisterin tutkinnon kypsyysnäytteellä arvioidaan maisteriohjelman kirjallisen esittämisen oppimistavoitetta vakiomuotoisella kysymyksellä:
Esitä perustellen tutkielmasi tulokset suhteessa aikaisempaan tieteelliseen tutkimukseen ja pohdi, miten tutkielmasi tuloksia voidaan hyödyntää liike-elämässä tai taloudellisessa päätöksenteossa.

Kandidaatin tutkinnon vakiomuotoinen kypsyysnäytekysymys on: Esittele tutkielmasi aiheeseen liittyvää aikaisempaa tieteellistä tietoa ja tutkielmasi keskeisiä löydöksiä sekä pohdi millaisia johtopäätöksiä tämän tiedon perusteella voidaan tehdä. 

Valmistumisaikataulu kertoo, mihin mennessä kypsyysnäyte tulee viimeistään suorittaa tiettyä valmistumispäivää silmälläpitäen.

 

Viimeksi päivitetty: 4.9.2017