Kvantitatiivisen rahoituksen 25 op:n ja 60—63 op:n opintokokonaisuudet

Perusopinnot

721363P Introduction to Computational Finance (rahoitus, 5 op)

721174P Financial Risk Management (rahoitus, 5 op)

Aineopinnot

721198A Derivative Securities (rahoitus, 5 op)

721370A Fixed Income Securities (rahoitus, 5 op)

806330A Market Risk Analysis / Markkinariskin analyysi (tilastotiede, 5 op)

805324A Time Series Analysis / Aikasarja-analyysi (tilastotiede, 5 op)

805339A Statistical Foundations of Econometrics / Ekonometrian tilastolliset perusteet (tilastotiede, 5 op)

Vapaasti valinnaisia tilastotieteen tai sovelletun matematiikan kursseja

Syventävät opinnot

806628S Statistical Finance / Rahoituksen tilastotiede (tilastotiede, 5 op)

721952S Portfolio Management (rahoitus, 6 op)

721954S Financial Econometrics (rahoitus, 6 op)

721383S Asset Pricing (rahoitus, 6 op)

Vapaasti valinnaisia tilastotieteen tai sovelletun matematiikan kursseja

 Kvantitatiivisen rahoituksen 25 op:n opintokokonaisuus koostuu perusopinnoista ja kolmesta vapaavalintaisesta aineopintotason kurssista siten, että kursseista 721198A, 721370A, 806330A, 805324A ja 805339A opiskelija valitsee kolme.

Kvantitatiivisen rahoituksen 60—63 op:n opintokokonaisuudessa rahoituksen ja tilastotieteen opintosuorituksia tulee olla vähintään 30 op:n verran kummastakin. Vapaasti valinnaisia tilastotieteen tai sovelletun matematiikan kursseja voi olla enintään yhteensä 10 op:n verran.  Aineopintojen kurssit ovat vapaavalintaisia siten, että kursseista 721198A, 721370A, 806330A, 805324A ja 805339A opiskelija valitsee neljä.

Opetuksen aikataulut:

Kauppakorkeakoulun aikataulut löydät täältä.

Matemaattisten tieteiden laitos: http://cc.oulu.fi/~jklemela/kvantti/

 

Viimeksi päivitetty: 10.12.2013