OBS summer studies 2017

OyKKK kesäkurssi / OBS summer course 2017

Kesäopinnot suomeksi/ Summer Studies in Finnish

724611P Markkinointioikeus (ennakkotieto, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto) - Huom. Kurssin toteutus peruuntunut!

 

Summer Studies in English

 

721070S Globally Responsible Business

ECTS credits:  6

Person responsible: Anne Keränen, Pauliina Ulkuniemi

Link to the registration: to be confirmed

Target group: Oulu Business School master students

Schedule (starting and ending dates):  1.8.-6.9.2017

Implementor (e.g. Faculty or Research Unit): Oulu Business School

Additional information: Online course

The course is available for OBS Master level students. Course language is English, and the course teaching method is online blended studying supported by face-to-face meetings. Participating in face-to-face meetings is voluntary, all parts can be done online. Course registration is in WebOodi between  1.6.- 31.7.2017.

OyKKK kesätentit / OBS summer exams 2017

Tentit järjestetään salissa L3, ellei toisin ilmoiteta. Pakollinen tenttiin ilmoittautuminen tapahtuu WebOodin kautta. Ilmoittautuminen avautuu 2.5.2017 ja sulkeutuu kesäkuun tenttien osalta 12.6.2017 ja elokuun tenttien osalta 7.8.2017. Kesätenteillä on normaalia pidempi tarkastusaika, tulokset julkistetaan viimeistään kesäkuun tenttien osalta 10.8.2017 ja elokuun tenttien osalta 20.9.2017.

Poikkeuksellisesti kesätenttiin osallistuminen ei vaadi lukuvuoden 2016–2017 ajalta kurssi-ilmoittautumista (ellei asiasta ole tentin kohdalla erikseen mainittu). Opiskelijalla tulee kuitenkin olla kurssille voimassa oleva opinto-oikeus.

Kesätentteihin voivat osallistua perustutkinto-opiskelijat ja sivuaineopiskelijat.

***

Examination hall is L3 unless mentioned otherwise. Mandatory registration to the exam is done via WebOodi. Registration is open from May 2nd and will be closed June 12th for June exam dates and August 7th for August exam dates. Exam results will be published by August 10th for June exam dates and September 20th for August exam dates .

Please note that enrolment for courses in question during the semester is not a prerequisite for attending the summer exams (unless otherwise stated). However, the student must have a study right for the course (i.e. must be a registered student of the faculty or have a special permission from the faculty to attend the course).

OBS summer exams 2017 are for degree students and minor subject students.

***

Friday 16.6. at 13:00 p.m.-16:00 (In Lecture Room L1)

Pidetään seuraavat tentit/following exams:

724109P  Investointipäätökset

724110P  Taloustieteen perusteet

724105P  Johdon laskentatoimi

724610P  Sopimus- ja yhteisöoikeus

724107P  Markkinoinnin käytännöt (Tenttiin voi osallistua vain, jos on tehnyt kurssiin kuuluvan harjoitustyön)

721131A  Tilinpätös - ja verosuunnittelu

Monday 19.6. at 9:00 a.m.-12:00 (L3) 

Pidetään seuraavat tentit/following exams:

724104P  Kirjanpito ja tuloslaskenta

724106P  Markkinoinnin perusteet (Tenttiin voi osallistua vain mikäli on tehnyt kurssiin liittyvän ryhmätyön (Cesim -simulaatio) alkuvuonna 2017. Pelkällä tentillä ei kurssia voi suorittaa.)

724102P  Organisaatiot ja johtaminen  (Kotitentti niille, jotka saivat hylätyn syksyn 2016 kotitentistä)

 

Monday 14.8. at 9:00 a.m.-12:00 (L3) 

Pidetään seuraavat tentit/following exams:

721066S Principles of Econometrics  (Only for students who have not managed to take the course during last academic year.)  

7213455 Intermediate Microeconomics

721310S Economic Theory 2

724210A Global Economics   (Only for students who have not completed the course previously.)       

721961S Entrepreunial Finance

Friday 25.8. at 13:00 p.m - 16:00 (L3) 

Pidetään seuraavat tentit/following exams:

724205A Jakelukanavat ja kaupan ketjuliiketoiminta   (Huom! edellytys että kurssiin liittyvä harjoitustyö on tehty keväällä 2017.)

721675S Supply chain management   (Prerequisite for attending the summer exam is that the course work has been completed in autumn 2016.)

721320S Economic Theory 1

721338S Mathematical Economics

721613A Arvonlisäverotus ja kulutusverotus

721383S Asset Pricing

 

KESÄTENTIT ETÄNÄ 2017

Kesäkuun tentit 16.6 ja 19.6 on mahdollista järjestää etätentteinä siten, että opiskelija hoitaa itse tenttitilan ja valvonnan esim. toisesta yliopistosta tai avoimesta yliopistosta. Myös etätenttien tulee olla samana päivänä ja samaan kellonaikaan kuin Oulussa.

Elokuun tentit 14.8 ja 25.8 ainoastaa, jos asiasta voidaan sopia kesäkuun aikana.

Tenttijärjestelyille pitää pystyä varaamaan riittävästi aikaa ennen tenttipäivää. Heinä- ja elokuuhun sijoittuvien loma-aikojen takia ei voida taata, että yhteyshenkilöt olisivat tavoitettavissa.

Tulokset kirjautuvat Oodiin viimeistään 20.9.2017.

Summer exams remotely 2017

Summer exams in June are possibly to have remotely if the student him/herself takes care of organizing a supervised exam place from another university or an open university. Remote exams must also be on the same day and at the same time as in Oulu.

Exams in August are possible only if the arrangements can be done before 30th of June.

The exam arrangements require sufficient time and also there is no guarantee to reach the right persons in time during the summer holidays, July and August.

 

Additional information: study.business(at)oulu.fi

Viimeksi päivitetty: 13.6.2017