Erilliset opinnot

Erillisillä opinnoilla tarkoitetaan yksittäisiä opintojaksoja, kielikokeita tai arvosanoja, joita kuka tahansa voi suorittaa yliopistossa. Näin on myös kauppakorkeakoulussa. Opiskeluoikeus myönnetään ensisijaisesti joko ammattipätevyyden lisäämiseksi tai jossakin muussa oppilaitoksessa suoritettavaa tutkintoa varten.

Opinto-oikeutta ei voi hakea sellaisille kauppakorkeakoulun opintojaksoille, jotka ovat tarjolla Avoimessa yliopistossa Oulussa. Hakijalla tulee olla myös riittävät taustaopinnot hakemilleen opintojaksoille.

Henkilön, jolla on voimassa oleva tutkinnon suoritusoikeus Oulun yliopistossa (ts. muiden tiedekuntien tutkinto-opiskelijat), tulee hakea opinto-oikeutta sivuaineopiskelijoille tarkoitetussa haussa kevätlukukaudella (ohjeita opinto-oppaassa).

Hakemuslomake (rtf)
Ohjeita hakemiseen (pdf)

Hakuajat päättyvät vuosittain 15.8. sekä 1.12. Opinto-oikeutta voi kerrallaan hakea enintään 25 opintopisteen edestä. Jos opinto-oikeutta haetaan aine- tai syventäviin opintoihin, tulee hakijan olla suorittanut alemman tasoiset opintojaksot kyseisestä oppiaineesta (tai vastaavat opinnot). Lähtökohtaisesti yksi henkilö voi saada erillisopinto-oikeuden korkeintaan 25 opintopisteeseen opintoja, tämän ylittävälle määrälle tulee hakijalla olla painavat perustelut.

Opintojaksotarjonta löytyy uusimmasta opinto-oppaasta ja WebOodista  (Opinto-oppaat -> Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu).

Liitteet: 

Viimeksi päivitetty: 14.11.2016