Opinnot avoimessa yliopistossa ja kesäyliopistossa

Lukuvuosi 2017-2018

Oulun avoimen yliopiston ja Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston opintotarjonnassa on KTK- ja KTM -tutkintoihin sisällytettäväksi sopivia kursseja, esimerkiksi kieli- ja sivuaineopinnot.

Oulun avoin yliopisto

Voit pyytää luvan suorittaa maksutta tutkintoosi kuuluvia opintoja. Lähetä viesti osoitteeseen study.business@oulu.fi.
Viestissä tulee käydä ilmi seuraavat: Suoritettava opintojakso/-kokonaisuus ja sen paikka HOPSissa (esim. sivuaine/kieliopinnot) ja Tutkinto (KTK/KTM), johon suoritus tulee. Saat ohjeet ilmoittautumiseen vastausviestissä.

Huom! Ilta-aikaan järjestettävä kauppatieteiden perusopintokokonaisuus (25 op) on tarkoitettu ainoastaan kauppakorkeakoulun ulkopuolisille sivuaineopiskelijoille ja avoimen yliopiston opiskelijoille. Tämä kokonaisuus koostuu seuraavista kursseista: Strateginen johtaminen, Johdon laskentatoimi, Markkinoinnin perusteet, Investointipäätökset ja Taloustieteen perusteet. Näille kursseille voi osallistua ainoastaan avoimen yliopiston kautta omalla kustannuksella.    

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijat voivat osallistua maksutta ainoastaan alla listatuille Oulun yliopiston opintovaatimusten mukaisille kursseille/kokonaisuuksiin. Muut kurssit ovat omakustanteisia ja niille ei myönnetä maksusitoumuksia. Opetuksen järjestämisestä vastaa Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikka ja maksuttomuus koskee Oulussa järjestettäviä kursseja.

- Arabian peruskurssi I, 5 op
- Arabian peruskurssi II, 5 op
- English Activation Course 2 op
- Espanjan alkeiskurssi I, 4 op
- Espanjan jatkokurssi I, 4 op
- Italian alkeiskurssi I, 4 op
- Italian jatkokurssi I, 4 op
- Japanin kielen alkeiskurssi I, 5 op
- Kiinan kielen peruskurssi I, 5 op
- Portugalin alkeiskurssi, osa I, 4 op
- Ranskan alkeiskurssi I, 5 op
- Venäjän alkeiskurssi I, 5 op
- Elokuvatutkimus 25 op
- Filosofia 25 op
- Filosofia 35 op
- Historia 25 op
- Kirjallisuus 25 op
- Suomen kieli 25 op
- Suomi toisena ja vieraana kielenä 25 op
- Suomen kielen rakenne 3 op
- Terveystieteet 25 op
- Terveystieteet 35 op
- Viestintä 25 op
- Yleisen kielitieteen ja fonetiikan peruskurssi 5 op

Kurssikohtaiset tiedot löytyvät Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston nettisivuilta.

Kurssien viimeiset ilmoittautumisajat löytyvät kurssikohtaisista kuvauksista. Kielikursseilla on rajattu osallistujamäärä ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen tehdään sähköisellä ilmoittautumislomakkeella, joka löytyy kurssikohtaisista tiedoista. Muista merkitä ilmoittautumiseesi tiedekuntasi ja koulutusohjelmasi. Opintojen perumis- tai keskeyttämistapauksissa noudatetaan kesäyliopiston normaalia perumiskäytäntöä. Oulun yliopisto ei korvaa perumismaksua, vaan se tulee opiskelijan itsensä maksettavaksi.

 

HUOM! Myös tiedekunnat myöntävät sivuaineopinto-oikeuksia maksutta erilaisiin opintokokonaisuuksiin. Lisätietoja saa kunkin tiedekunnan nettisivuilta tai opinto-oppaista.

 

Viimeksi päivitetty: 31.8.2017